هرچه میخواهد دل ِ تنگت!

[ لُطفَن مثبت بیاندیش ]

» ما آدمها :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٦
» بازگشت نیم پوندی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٧
» :| :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
» حتا اگه تنهایی :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» یک فقره نیم پومندی ِ تنبل ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» change :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» ..hush :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» از راه ِ دور :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۸
» همین حق های کوچک :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» به همین پوچی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٠
» یه تجربه ی شخصی:| :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» لایــــف :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱
» جزئی نگری ِ پیچ وا پیچ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۸
» the secret :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۳٠
» فرستادنِ رئیس روسا به بهشت فقط در عرض چند دقیقه ! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» از سری کارهای یهویی م :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» thanx god :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» fear :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٩
» تنوع از نوع محیط کار ! :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» myself :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» real friend :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» مـَردی که شبیه ارنست همینگوی مــُرد .. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٦
» هیچ کس به درون ما نمی نگرد / بغض :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٥
» کتابخونه ِ بزرگ ِ آرزوهام :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» آرامــــِـــشم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۸
» چه خوشحالم !!! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۱
» پائیزو دوست دارم هنوز .. :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٠
» کوچولوو نوشته :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢
» برام مهم نیست :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸
» از آرزوهای ریز ِ من :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» لطفن به سلامتی تون اهمیت بدین :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۱٠
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 10 ] :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» ریزه میزه نوشته ها :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» i tried a new restaurant :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» کوله ء سرخوش و بی خیال ِ من :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
» مــــــــــــن اینجــــــــام ! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» i am a girl :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» ادامه ء دوست :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳
» دوســــــت :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢
» به مناسبت ِ چهار ساله شدن ِ وبلاگ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۳٠
» i will try :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۳٠
» The Edge of Earth :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٩
» وسوســـــــ ه :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٧
» چارشنبه های شُکلاتی :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» بمب ِ انرژی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» اینو امتحان کردین ؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٢
» زندگی ِ اس ام اسی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۱
» عیدی [ 2 ] :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩
» ببخشید ، شما یادتون میاد ؟؟! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
» Everything is fine :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٤
» عیدی [ 1 ] :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٦
» از هر دری سخنی ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» سوگند نامه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» subway :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» university :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» my googooli friend :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 9 ] :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٩
» _______ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» wonderful gift :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢
» birthday party :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» Saturday :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 8 ] :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» پــــدر و دختــــر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» دور ِ تُند ِ روزام :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» تُند تُند نویسی ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» شمال یا تهران . مسئله اینست ! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» فلش مموری :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» دقیقن اینجوری بودم من :| :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» بووووو سرده کاپشنم کووو ؟!! :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» یک ، دو ، سه ، چـــــار :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» لحظه هاتو قورت بــــــده :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» انرژی ِ + حق ِ مُسَلَم ِ ماســــت ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
» از اون پست های ستاره دار ! :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۸
» امروز زندگی را آغاز کن :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۳
» صبر کن ! بذار کفشای گلشیفته رو بپوشم بعد راه رفتنشُ قضاوت کنم . :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱
» hair cut :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» Multiple :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» یه همچین فازی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» مرسی ورون ِ عزیزم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» همچین خواهری دارم من ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» اختراع ِ من :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 7 ] :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» چشمامو شستم :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» Relations :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» یک توضیح برای یک عنوان :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 6 ] :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» بَه که پسندیده شد :| :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» از اون حرفا ! :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» نـــوشابه هرگـــز ! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٥
» در من یه ویروسی رخنه کرده :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳
» محض ِ تنوع :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٩
» یه تجربه ی جدید :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۸
» nature :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٧
» مشق :| :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٦
» ما اینیـــم :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۳
» thinking positive :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢
» سیب زمینی و تخم مرغ پخته + گوجه + خیار + نان :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠
» آنچه گذشت :: شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ببخشید ، شما یادتون میاد ؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/۱۳
» داستان ِ کوله اَم و چند ماجرای ریز ِ دیگر ! :: شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٢
» داستان ِ مقاومت ِ من :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩
» تصمیم ِ کـــــُـــبریـــــــ ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» پست ِ مخلوط :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» دزدان دریائی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢
» ممـــــنوع :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱
» چه زود گذشت :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠
» ناگــــهان دوره همی ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٩
» Maybe :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۸
» پـــــَــ نه پــــــــَــ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 5 ] :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٢
» به سفارش ِ همه چی دوون :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» کارآگاه هانـــــیه ! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸
» غیر ِ منتظره و هیجانی مثل ِ بــرف :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» life :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧
» Dinner party :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» چکیده ی توضیح المسائل :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱
» قانون ِ دوستی هام :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 4 ] :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٩
» Healthy Fruits and Vegetables :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۸
» یه قولـــــ ِ یه هفته ای :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» امـــروز ِ من :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 3 ] :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢
» بازی وبلاگی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» من امتحان کردم ، شــــُد ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» اول ِ هفته ی شلوغ پلوغ :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» فـــــ احشه ، ذهن ِ توست ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٢٦
» Motivation :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٥
» نقطه سر ِ خط :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٤
» my shoes :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢۳
» پــــــَ نه پـــــــَ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٠
» Autumn :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩
» تــــــــــَــرین ها :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۸
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 2 ] :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧
» مـــُــشتری مداری :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
» BiRtHdAy :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢
» اینجا تهرانه یعنی شهری که .. [ 1 ] :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٠
» آقا ما دیشب رفتیم جبهه* :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» یکروز به پائیز مانده :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٥
» پُست ِ اکسپرس ! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳
» هیجانــــــــــــــ ِ کاذب :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۳٠
» سوغاتی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٧
» change :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٦
» امر ِ خیر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» شانســـــــــــــی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٠
» مُـــــــ.ثبت ِ هــــــــ.ــیجـــده :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ماجرای تغییر ذائقه م :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٤
» رَتـــــتوولی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۸
» کاشکی حرفای توو دلمو قبل ِ‌ اینکه بری بهت میگفتم خاله :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
» حاشیه های رمضان کریم :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
» این چند روز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
» اینجا بدون ِ من با یه پاکت پاپ کورن ِ کچــــــاپ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
» بهای زن بودن :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
» از اینور اونور ِ روزام :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
» فستیوال ِ خز بازی :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٢
» بابت ِ پست ِ قبل * :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/۱۸
» Under the pretext of Ramadan :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧
» آماده ؟ یک دو سه ، چیک چیک :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٦
» مخاطبینی خاص* میدارد :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
» fall :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٠
» تپل ِ دوست داشتنی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
» اینروزای من :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٤
» برای سارای خوش قلب ِ داغدارم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
» از شما چه پنهان :: شنبه ۱۳٩٠/٤/٢٥
» i hope :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٢
» ?? why :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
» ( + ) ( ـــ ) :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۸
» change your mind :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
» اِســــــ [ تــــَــلخ ] * :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٢
» if :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
» از کجا معلوم ؟!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۸
» زندگی جریان داره :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
» ارتبــــــاطـــــــــ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
» ماهی قرمز ِ کوچولو :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
» یهویی ! :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
» نیمه ی خرداد ، تـــــولدم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
» آخیــــش :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
» چُمپُس :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
» آرزوهای اینروزامـــــــــ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٦
» هانیه ی دست چپ نـــــَدار ! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۱
» عکس های کاشان :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
» "تقریبن" سفرنامه ی کاشان :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
» بدون شرح ! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
» به مناسبت ِ تولد ِ‌ وبلاگم :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳
» لذتهای زندگی ِ من :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳۱
» مسابقه ی موشکی ِ‌ وبلاگستون 2 :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
» مسابقه ی موشکی ِ وبلاگستون 1 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٧
» شُمالـــــــــــــــ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٤
» ای - میل ! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٢
» where is my dictionary :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
» دیشب منم با [ تو ] مُردم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٧
» همچنان عیدونه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
» یه پست ِ عکس دار ! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۸
» عطــــــــر ِ بهــــــــار :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٦
» عیدونه 2 :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» آخرین قرار ِ 1389 :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» [ date ] :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» امثالِ تو رو دیدم ، تووو فیلم کُمِدی ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» بفرمائید شام عزیزم ! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» عیدونه 1 :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» ماجراهای من و آقای چایی دوون :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» واااااای ببین چی میگه این ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» آیا زیاد حرف زدم ؟ شما بگین ! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» s.m.s :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
» دیدی ؟! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
» dirty sandwich :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥
» هنوزم بوی عطرت ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳
» مـــــــــــنــــ و تــــــــــو ! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳
» the end :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳
» برای یک دوست ِ ماندگار :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱
» این روزا :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» همینجوری نویسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ســَـــلامـــــــــــــ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» خدافِظی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
» بازی وبلاگی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
» بچه ها مُچَکــــــــــِریم !! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» تبلیغ ِ فوری ِ‌فوری :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» دیـــــــروز :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» چند تا ریزه میزه :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» snowflake :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» روزی که گذشت :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» تصمیم کبری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» برای دلتنگی هات :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» وبــــــگردی :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» چند ضلعی ها :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» قرار وبلاگی ِ ما چند نفر :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» b o 0 k s :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
» اندر احوالاتِ مخ ِ ارورر داده ی من ! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» xxx :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
» old friend :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
» بازی آرزوها ! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» بهار ِ هزار و سیصد و هشتاد و پنج :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
» یک ابتکار ! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
» بسته های پستی ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
» ریزه میزه از همه جا :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۱٦
» هانیه ی مُصمم ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٤
» قانون ! :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٢
» شازده کوچولو :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۳
» هانیه ، یک عدد جیگر پز ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۳٠
» زندگی یعنی ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳
» استامینوفن کدئین :: دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٧
» چشمها را باید شست .. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٢
» قارچ خور ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٩
» لحظه به لحظه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/٥
» امـــــــــروز ِ من ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢
» طعمِ تلخِ حقیقت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۸
» برای خدایی که در این نزدیکیست :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٥
» هنر ِ ترک کردن :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸
» funny day :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٤
» یه پستِ اشتها برانگیز :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱
» یه وقتایی ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٧
» gift :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٤
» بیاین " قهوه تلخ " رو شـــــیرین کنیم ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٢۸
» کَنده شد !! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/٢٤
» اعتـــــراف :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/٢٢
» طرح سالم سازیِ برنامه غذایی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٧
» خـــــــآتراط ! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» جهان سومی نباشیم ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٧
» this time 2 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱
» this time :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧
» بُت ها ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٤
» این یک پستِ کوچوولو است :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٠
» تند تند نویسی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٧
» یک پستِ خنک :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٠
» he is just not that into you :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳
» چــــــــــــ4ـــــــــار فصل :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۳٠
» گذشته ی گیلاسی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٢٧
» پیش بینی به روش اختاپوس ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۳
» برو کنار نفتی نشی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٦
» کیف دستی های من :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/۱۳
» نقدِ وبلاگی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۳٠
» بازی وبلاگی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
» گور کنیِ رابطه ای در 5 دقیقه ، بــــــا دروغ ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢۳
» این روزها همه فیلـــــــــــ.تر میشوند . شما چطور ؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٩
» او عشــــــــق میکارد و کینه درو میکند ... او ( زن ) است ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٩
» 24 ساله شدم :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٦
» ماجرای اهدای خونِ من ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٢
» من آمده ام دینگ دینگ من آمده ام . :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٢
» رابطه های صورتی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٥
» یلداترین شبِ تاریخ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢
» نمایشگاه کتاب با تاخیر ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢
» این یک نوشته ی معمولی نیــــــــــست !! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
» شاد سازی به سبکِ خودم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
» اینو یادتون میاد ؟؟! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩
» خاطرات اول دبستانیِ من (1) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥
» ملاقات ِ بچه های وبلاگ دوونی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٢
» دوستی در استکان ِ کمر باریک :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٥
» HaPpY bIrThDaY :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱
» friday :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٩
» پنج شنبه های لوسیون زده :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٥
» رابطه هایی که نَفس نَفس میزنند * :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٢
» چو ایران مباشد ، تن ِ‌ من مباد ! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۸
» ساعت بازی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۱٥
» تعمیراتِ وبلاگی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
» انتخابِ عنوان واسه پست هم بد دردیه ! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۸
» ببری به نامِ 89 ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» نوروز نامه ی هانیه ای ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» یادداشت های یک یادداشت نویس ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» اعتماد به نفس ، نزدِ ایرانیان است و بس ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» سفر ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» پرشی جان ! یه دِقه منو نیگا !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٩
» نوستالژی :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥
» هشتاد و نه جان ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢
» ولنتینگ + آیس پک پسته ای = تعطیلات :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» کارهایی که یک وبلاگ نویس نباید انجام دهد :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» بیا یکبار دیگر همه چیز را مرور کنیم .... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» "کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد" :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» ســــــــــــــــوسن خانوم !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٧
» چهارشنبه ی شکلاتی :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٤
» خواهر تذکر !! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» بازیِ آرزوها :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» بگو نگه دار .. من پیاده میشم !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» من هنوز نرفتم و دلم برات تنگ شده ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» وقتی همه چی دوون نقاش می شود . :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» برای بیست سالگی ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» میدونی فاجعه یعنی چی ؟ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» martyr :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٩
» reason :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧
» به بهانه ی این روزها ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
» یلدا :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۳٠
» مُچ گیری !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩
» این پست رو نخونید ، طولانیه !! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٥
» تحریکِ افکار ِ عمومی !! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٢۳
» ما و این همه خوشبختی محاله ؟؟؟؟ :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٢
» یه موزیک و من و نوستالژی هام !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۸
» انجام دادن یا ندادن !!! مسئله اینست !! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
» orginal post :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۸
» ثبت است بر جریده ی عالم دوامِ ما :D !!!!!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۸
» die down :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/٤
» مخاطبِ خاص دارد ! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٢
» شُکر نامه برای خدایی که در این نزدیکیست ! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٢
» نسکافه با طعمِ تفاله چای !! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٧
» این نامه را حتماً بخوانید.... سفارشی پُست شده است !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
» numb :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٧
» خودت می دونی این پُست فقط برای توئه !!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/۱٢
» مثلِ تمومِ وقتا .... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۱
» khoda ! key mirese lahzeye didar :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠
» آخرِ هفته با پرشین بلاگ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠
» مثلِ لیلی توی پائیز ! مثلِ مجنون زیرِ بارون !! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٦
» من و این همه دلیلِ قشنگ !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۳
» نظر سنجی ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٦
» شادِ شادِ شاد :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٩
» یادداشتِ سحر آمیز ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٥
» important :: شنبه ۱۳۸۸/٧/۱۱
» زندگی سیبی است .... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۸
» تقدیم با تمامِ عشقم ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/٥
» سهمیه بندی :: جمعه ۱۳۸۸/٧/۳
» all star :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱
» کارِ خدا رو ببین !!! ( حذف ) :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٥
» برای این ذهنِ درگیر و آشفته و این بغضِ بی پایان !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٢
» مخاطبِ خاص دارد ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/۱۸
» منو از خودت جدا نکن لطفاَ :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٥
» یک پستِ طولانیِ دوست داشتنی !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/۱۱
» یه خبرِ داغ دارم ، یه خبرِ داغ ، آره !!! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/٩
» عنوان ، بی عنوان !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۸
» قاطی پاطی !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٤
» صدمین پستِ وبلاگم !! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۱
» من و تو ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۸
» این زمینی ها ! :: شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٤
» یک عدد هانیه ی مُنظم !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۱
» ماهِ من ! حافظه ام را چه کنم ؟؟؟! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۸
» nothing :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/۱۳
» تلخِ تلخ مثلِ نون خامه ای !!!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۱
» farewell * :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧
» خونه تکونیِ رابطه ای !!!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/٤
» وقت و بی وقت ! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۳٠
» گفت و گو :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
» برداشتِ آزاد :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۱
» آقای پدر :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٤
» خیلی دور ، خیلی نزدیکِ خاطراتم ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
» خواب و بیدار :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٧
» چشم هایش !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳
» closed !!! :: شنبه ۱۳۸۸/۳/۳٠
» دعوت نامه ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧
» این پست عنوان ندارد ! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٥
» این روزها قرن شده اند ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٠
» قدرتِ نه گفتن ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٧
» تولدِ خودم !! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
» خدایا با توام . نگاهم کن !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
» کوله ات را از خداوند پر کن ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦
» یک پستِ سبزِ سبزِ سبز !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۳
» شاد باش لعنتی !!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/۳٠
» د ی د ا ر !!! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٧
» یه عالمه چیزای خوب ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۳
» ابراز عشق :: شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٩
» استخوانهای دوست داشتنی ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٦
» sugar free :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/۱۳
» پیشنهاد های کتاب جیبی - 11 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٩
» دست و پا گیرِ دوست داشتنی !!! + پ.ن دوست داشتنی تر ! :: شنبه ۱۳۸۸/٢/٥
» اصلاح الگوی مصرف ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢
» من در سال 1400 + جشن تولد وبلاگم! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/۳٠
» پیشنهادهای کتاب جیبی -10 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٦
» حلقه ی عشق :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/٢۳
» پیشنهادهای کتاب جیبی-9 :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/۱٩
» میشه لطفاَ ! ؟ ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/۱٦
» قایم باشک ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/٩
» پیشنهادهای کتاب جیبی -8 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» سفر نامه ی هانی و دوستان ! :: شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» پیشنهاد های کتاب جیبی - 7 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» شیر و خط عشق ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» پیشنهادهای کتاب جیبی - 6 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» پیشنهادهای کتاب جیبی - 5 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» کوره داغ :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» پیشنهادهای کتاب جیبی - 4 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» سلام خدا ! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» پیشنهادهای کتاب جیبی - 3 :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» خصوصیات دانشجویان در ایران !!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
» پیشنهادهای کتاب جیبی -2 :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
» مداد باش ! :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٥
» مار و پله :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱
» روی ماه خداوند ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
» بهشت یا جهنم ؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» پلیس اینترنتی + تشکر از دوستام :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» سلام بر حسین :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» نیومده رفتیم ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۸
» خدایا ازت ممنونم :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱
» عینک بدبینی رو بردارید لطفاً ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٤
» نامه ای خطاب به همه ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
» عاشقانه نیست !!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۳
» شمال !!! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٠
» کمی تا قسمتی پائیزی ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٦
» یک فنجان نسکافه داغ با خدا !!! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/۱۳
» دل نوشته های هانی ! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۸
» دو گانه ! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٢
» دل نوشته :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٤
» خداوند + عابد + شیطان :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳۱
» زن ها فرشته اند !!! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
» قضاوت عجولانه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
» نیکی و بدی :: دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۸
» راهب ! :: شنبه ۱۳۸٧/٥/٥
» راز کاسه چوبی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/۳٠
» پ مثل پایداری .... مثل پدر ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢۳
» لبخند خدا :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٩
» اول تبریک و بعد قصه های من وبابام ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢
» طناب :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٦
» خداوند در همین نزدیکیست ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٩
» جشن تولد هانیه! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٢
» آقای پدر ! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥
» کردار نیک :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
» عشق+ بی نهایت :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٢
» دل نوشته! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٥
» داستانک :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۸
» یک تکه عشق :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» شخصیت های کارتونی :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» چیزی شبیه عشق :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» چقدر دلم گرفته... :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» عیدانه :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» جوک موک :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» دل نوشته های هانیه :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» خدایا با توام. گوش میکنی؟ :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» چه طوری عشق مون رو همیشه شاداب نگه داریم! :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» روز عشاق :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱