هرچه میخواهد دل ِ تنگت!

[ لُطفَن مثبت بیاندیش ]

این زمینی ها !

این زمینی ها موجوداتِ عجیبی هستند .

شروع می کنند !

دروغ می گویند !

وانمود می کنند که دل بسته اند !!!

ادای آدمهای عاشق را در میاورند ! " و انصافاً چه خوب هم در می آورند !! "

امید می دهند !!

دروغ می گویند !!!

لحظه های شاد می سازند !!!

دروغ می گویند !!!

دروغ می گویند !!!!!!

دروغ می گویند !!!!!!!!!!

شما را مثلِ خیار میفروشند و عینِ خیالشان هم نیست که شما را میتوانند هم چون  چیزهای دیگری مثلِ سیب زمینی و پیاز هم بفروشند !!!!

این زمینی ها !!!!

مطلب مینویسند !

ادعای دوست داشتن میکنند !!!

دروغ میگویند !!!

نقش بازی میکنند !

خیانت می کنند ......

خیانت می کنند ...

و پس از خیانت کردن چیزی را میگیرند به نامِ دست پیش !!! آن را میگیرند که پس نیافتند !!!

و مهارتِ زیادی دارند که شما را _ دور از جانتان _ چارپایی چیزی فرض کنند !!!!

x نکته ی جالب این جاست که سه موردِ دروغ گفتن ، خیانت کردن و دستِ پیش گرفتن از روزمرگی های زمینی ها حذف نمی شود !!!!

کلاً این زمینی ها موجوداتِ جالبی هستند .....

 

 

 

تماس ، فِرت !!!!!!!

 

  
نویسنده : نیم پوندی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٤