هرچه میخواهد دل ِ تنگت!

[ لُطفَن مثبت بیاندیش ]

به بهانه ی این روزها !

این روزها مُدام در افکارم غوطه ورم . مُدام میجنگم با افکارم . انگار کسی با  پتک به جانِ‌ ایدئولوژی و جهان بینی ام افتاده . مثلِ طوفان . مثلِ گرد باد ! که می آید و میشکند و بهم میریزد و میرود !!!!  این روزها سخت با عقایدم درگیرم . دنبالِ اثباتم !!!! کمتر نتیجه میگیرم و بیشتر پیش میروم. حریص میشوم که بدانم . که کشف کنم . که قانع شوم !!!!! و همش فکر میکنم تحولی اساسی در پیش دارم . به زودی شاید !!!!

 

 

  
نویسنده : نیم پوندی ; ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢