هرچه میخواهد دل ِ تنگت!

[ لُطفَن مثبت بیاندیش ]

کوله ات را از خداوند پر کن !

کوله پشتی اش را برداشت و راه افتاد ...

رفت که دنبال خدا بگردد و با خود گفت : تا کوله ام ار خدا پر نشود بر نخواهم گشت . نهالی رنجور و کوچک کنار راه ایستاده بود ، مسافر با خنده ای به درخت گفت : چه تلخ است کنار جاده بودن و نرفتن ! درخت زیرلب گفت : ولی تلخ تر آن است که بروی و بی رهاورد برگردی.کاش می دانستی آن چه در جست و جوی آنی همین جاست ...

مسافر رفت و گفت: یک درخت از راه چه میداند ؟ پاهایش در گِل است ، او هیچ گاه لذت جست و جو را نخواهد یافت. . و شنید که درخت گفت : اما من جست و جو را آغازکرده ام و سفرم را کسی نخواهد دید جز آنکه باید ! مسافر رفت. کوله اش سنگین بود .هزار سال گذشت . هزار سالِ پر پیچ و خم ، هزار سالِ بالا و پست . مسافر بازگشت ، رنجور و ناامید . خدا را نیافته بود اما غرورش را گم کرده بود .به ابتدای جاده رسید ! جاده ای که روزی از آن آغاز کرده بود . درختی هزار ساله ، بلند بالا و سبز کنار جاده بود .

زیر سایه اش نشست تا کمی استراحت کند . مسافر درخت را به یاد نیاورد . اما درخت او را می شناخت  ! درخت گفت : سلام مسافر ، درکوله ات چه داری ؟ مرا هم میهمان کن . مسافر گفت: بالا بلندِ تنومندم ، شرمنده ام ، کوله ام خالی ست و هیچ چیز ندارم !!! درخت گفت : چه خوب ! وقتی هیچ چیز نداری ، همه چیز داری . اما آن روز که می رفتی در کوله ات همه چیز داشتی ، غرور کمترینش بود ، جاده آن را از تو گرفت . حالا در کوله ات جا برای خدا هست ...

.. وقدری از حقیقت را در کوله ی مسافر ریخت . دست های مسافر از اشراق پر شد و چشم هایش از حیرت درخشید و گفت : هزار سال رفتم و پیدا نکردم ، و تو نرفته ، این همه یافتی !!!

درخت گفت : زیرا تو در جاده رفتی و من در خودم ! و پیمودنِ خود دشوار تر از پیمودنِ جاده هاست . ...

این داستان برداشتی است از فرمایش حضرت علی :

آن کس که خود را شناخت به تحقیق خدا را شناخته است .

پ.ن ١ : این مطلب با ای میل به دستم رسیده .

پ.ن ٢ : اسمتو نمیتونم دوست بذارم !!! تو دوست نیستی ، حتی حاضر نشدی حرفامو بشنوی .. من میخواستم باهات درددل کنم  ! اما وقتی به بی توجهیت فکر میکنم اول واسه تو بعد واسه خودم متاسف میشم.

پ.ن ٣ : این روزای سرشار از معجزه رو  دوست دارم ، برام خیلی  دعا کنید لطفاً.

  
نویسنده : نیم پوندی ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦