دل نوشته های هانیه

بی قید و شرط و بی هیچ دلیلی دوستت داشتم! تو هم مدعی عاشقی بودی اما دل و زبانت با هم بیگانه بودند.. عشق برایت تنها واژه ای بود و بس. نسیم وار به زندگی ام وارد شدی. مدتی گذشت و  طوفان گونه از زندگی ام رفتی.اصرار من بیهوده بود و سرانجام تو به خواسته ات رسیدی! رفتی.....بی هیچ دلیلی.امروز که برگشتی دیر است خیلی دیر. چرا که امروز با هزارو یک دلیل میگویم که : دوستت ندارم!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید