مـَردی که شبیه ارنست همینگوی مــُرد ..

"رومن گاری" آغاز عجایب زندگی مردی است که وجود نداشت ! همه ما خالق "خداحافظ گاری کوپر" و "زندگی در پیش رو" را رومن گاری میدانیم ، اما این واقعیت ندارد . در واقع شخصی به نام رومن گاری هرگز در این دنیا زندگی نکرده است .

نویسنده تعدادی از رمانهای ماندگار تاریخ ادبیات جهان اصلن اسم واقعی نداشت .در دوران کودکی او ، پدرش خانواده را ترک کرد و او هیچوقت پدر واقعی اش را درک نکرد و بهمین دلیل نام خانوادگی همسر دوم مادرش را روی او گذاشتند و شد "رومن کاسر" . رومن اما هرگز نتوانست با این هویتش کنار بیاید و در جوانی حتا درباره گذشته اش دروغ میگفت . او با تغییر نامش میخواست از گذشته اش و پدری که هیچگاه از او صحبت نمیکرد فرار کند و در نهایت نام رومن گاری را برای خودش انتخاب کرد. "گاری" را از واژه ای روسی به معنای آتش گرفتن انتخاب کرد ، آنرا در صیغه ی امر برد و کمی هم آمریکائی اش کرد . البته گاری کوپر ستاره ی هالیوود هم در این انتخاب بی تاثیر نبود .

او عاشق تغییر بود و همین "رومن گاری" هم که شناخته شده است تنها یکی از چندین نام این نویسنده شهیر فرانسوی بود. 

                                                            روزنامه مغرب / سه شنبه   25-07-91

 

* مرگ او به دست خودش و با شلیک یک گلوله رقم خورد .

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
gilish

aval khodesh gozashto raft. cheghadr khaste boode be nazaram